НПУ імені М.П. Драгоманова запрошує на навчання – 2019

Кафедра позашкільної освіти ІПФ НПУ імені М.П. Драгоманова як структурний підрозділ університету і єдина в Україні кафедра з підготовки фахівців системи позашкільної освіти запрошує на навчання абітурієнтів денної та заочної форми за освітніми програмами “Позашкільна освіта” на бакалаврському і магістерському рівнях.