Відділ інформаційно-методичної роботи

Інформаційно-методичний відділ

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини

Адреса: м. Львів, вул. Вахнянина, 29

Сл. тел. (032) 276 97 86

Конт. тел. 050 339 89 65

Електронна адреса відділу: imv.ctdug@gmail.com

Завідувач  відділу – Мончин Оксана Ігорівна

Інформаційно-методичний відділ ЦТДЮГ (далі – “ІМВ”) є структурним підрозділом ЦТДЮГ у забезпеченні навчально-методичної, наукової роботи, удосконаленні змісту, форм і методів діяльності творчих колективів (гуртків, шкіл, студій) та інших мистецьких об’єднань за інтересами, а також організації підвищення фахового рівня педагогічних працівників ЦТДЮГ.

У своїй діяльності ІМВ керується чинним законодавством, інструкціями та наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями обласної та міської Ради, наказами Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, відділу освіти Сихівського і Личаківського районів м. Львова, а також цим Положенням.

Завдання ІМВ:

– організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, створення мотивації та  умов для професійного вдосконалення педагогів;

– комплексно-методичне забезпечення предметів;

– розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій тощо;

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, культури, а також передового педагогічного досвіду; 

– надання методичної допомоги закладам позашкільної освіти та загальноосвітнім навчальним закладам;

– організація співпраці із закладами освіти I–IV рівнів акредитації, громадськими організаціями;

– здійснення комплексу заходів щодо професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЦТДЮГ.

З метою здійснення вказаних завдань ІМВ:

  • організовує методичну роботу в ЦТДЮГ та в закладах позашкільної освіти (далі – ЗПО), подає пропозиції органам керівництва освітою щодо удосконалення системи освіти та якості підготовки спеціалістів;
  • сприяє забезпеченню ЗПО навчальною документацією, посібниками, програмними вимогами;
  • організовує роботу з підвищення фахового та методичного рівня педагогічних працівників ЦТДЮГ та ЗПО міста Львова та області;
  • вивчає та розповсюджує досягнення кращих творчих колективів ЦТДЮГ, досвід педагогічної та методичної роботи;
  • організовує та проводить всеукраїнські, обласні та міські семінари, науково-практичні конференції, методичні об’єднання за жанрами тощо;
  • акумулює  методичні рекомендації, посібники, програми, сценарії, приймає замовлення від ЗПО на тиражування методичного матеріалу;
  • співпрацює з ЛОІППО, НМЦО м.Львова та методичними кабінетами, які діють у галузі освіти та культури України;
  • забезпечує формування щорічного плану та збір зведеної інформації відділів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЦТДЮГ.

Інформаційно-методичний відділ видає методичні збірники, рекомендації та розробки, навчальні програми і додатки до програм з різних жанрів мистецтва.

Відділ працює за планом, затвердженим директором ЦТДЮГ. 

НОВИНИ: