Документи

Документи ЦТДЮГ
ПРАВОУСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИБУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИПРОГРАМИ ЦТДЮГІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЦТДЮГНОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
бухгалтерія цтдюг

Баланс на 01.10.2021 р.
Довідка про кредиторську та дебіторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формах на 01.10.2021 р.
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.10. 2021 року
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду на 01.10 2021 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 9 місяців 2021 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 9 місяців 2021 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2021 рік
Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2021 рік

 

Баланс на 01.07.2021 р.
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 1 квартал 2021 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 1 півріччя 2021 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за  1 півріччя 2021 рік
Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2021 рік

Баланс на 01.04.2021 р.
Баланс на 11.03.2021 р.
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 1 квартал 2021 року
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 2020 рік (2)
Довідка про кредиторську та дебіторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формах
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 1 квартал 2021 року

Баланс на 01.01.2021 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.01.2021 р.
Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість на 01.01.2021 р.
Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків на 01.01.2021 р.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за  2020 рік
Звіт про власний капітал за 2020 рік
Звіт про фінансові результати за 2020 рік
Кошторис на 2021 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 2020 рік
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 2020 рік (2)
План асигнувань на 2021 рік
Примітки дот річної фінансової звітності за 2021 рік
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів станом на 01.01.2021 р.

Баланс на 01.10.2020 року
Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2020 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 9 місяців 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 9 місяців 2020 року
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 9 місяців 2020 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 1 півріччя 2020 року

 

Баланс на 01.07.2020 року
Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2020 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 1 півріччя 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 1 півріччя 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 1 півріччя 2020 року
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 1 півріччя 2020 року
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 1 півріччя 2020 року

 

Баланс на 01.04.2020
Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 1 квартал 2020 року
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 1 квартал 2020 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Кошторис на 2020 рік. Банківські реквізити
Баланс на 1.01.2020
Звіт про власний капітал за 2019 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік
Звіт про фінансові результати за 2019 рік
Основні засоби
Форма N 4-1м
Форма N 4-2м
Форма N 4-3м
Форма N2м

Звіт (Баланс на 01 жовтня 2019 року)
Звіт за I-ше півріччя 2019
Фінансовий звіт І-го кварталу 2019 року 
Кошторис ЦТДЮГ на 2019 рік
Фінансова звітність ЦТДЮГ за 2018 рік
Штатний розпис ЦТДЮГ
Кошторис на 2018 рік

цтдюг інфо

Звіт керівника про діяльність ЦТДЮГ за 2-ге півріччя навчального року 2020-2021 рр.
Звіт керівника про діяльність ЦТДЮГ за 1-ше півріччя навчального року 2020-2021 рр.
Річний звіт керівника про діяльність ЦТДЮГ 2019-2020
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЛЬВІВЩИНИ на 2018–2028 роки
Історія становлення ЦТДЮГ
Положення про методичну службу
Положення про творчі об’єднання
Положення про художню раду
Положення про ДЮТЕЦ “Погулянка”
Організаційно-творча діяльність
Напрямки діяльності ЦТДЮГ
Методична діяльність
Інформація про кількість груп та вихованців ЦТДЮГ на 1.01.2019
Інформація про діяльність структурних підрозділів (кількість учнів) на 1.10.2017
Положення про батьківські комітети (проект)
Про початок 2018 – 2019 навчального року  та організацію навчальної, методичної, культурно-масової роботи
Про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та функціональних обов’язків педагогічними працівниками ЦТДЮГ
Про підвищення фахового рівня  керівників та педагогічних працівників ЦТДЮГ
Про якісне інформаційне забезпечення діяльності структурних підрозділів ЦТДЮГ
Про проходження обов’язкового профілактичного медичного огляду працівниками ЦТДЮГ
Про заходи на усунення недоліків за результатами перевірки управління фінансового контролю ЛМР
Про нормування робочого часу педагогічних працівників ЦТДЮГ

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості “Електрична енергія” на 2022 рік

нормативні документи цтдюг
Для освітян уклали три збірники нормативно-правових актів (ЗБІРНИКИ У PDF)

Інститут модернізації змісту освіти уклав три збірники нормативно-правових актів для освітян і науковців.

Про це повідомили на сайті інституту.

Збірник “Шкільний автобус”

  • містить повний перелік документів, що регламентують забезпечення навчальних закладів шкільними автобусами для регулярного перевезення учнів та вчителів у сільській місцевості до місць навчання і додому;
  • інформаційна частина збірника складається з інформації про міжнародні декларації й конвенції щодо прав людини й дитини, забезпечення, виживання, захисту та розвитку дітей.
  • окремі розділи присвячені Конституції, постановам і розпорядженням уряду, закону “Про освіту” та законодавчим актам щодо охорони дитинства, місцевого самоврядування, дорожнього руху, автомобільного транспорту тощо.
  • національні стандарти України, санітарні норми та правила з гігієни дітей, нормативні акти інших відомств, дотичних до забезпечення роботи транспорту та зв’язку в Україні.

У збірнику подаються документи як у повному обсязі, так і окремі витяги. Також у ньому є коментарі та роз’яснення.

Завантажити збірник можна за цим посиланням.

Збірник “Інноваційна діяльність”

Випуск стане помічником у практичній роботі педагогам, керівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладів освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти, управлінь освіти і науки.

Завантажити збірник можна за цим посиланням.

Збірник “Обладнання закладів освіти”

  • усі нормативно-правові акти, якими регламентується процес створення розвивального предметного середовища у закладах освіти різних типів і форм власності, його облаштування і оснащення сучасними засобами навчання та обладнанням загального і навчального призначення.

Адресовано видання закладам дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої, позашкільної, післядипломної педагогічної освіти, науковим, науково-методичним, науково-дослідним установам.

Завантажити збірник можна за цим посиланням.

Посібники також доступні на сайті ІМЗО.

Матеріали Міністерства культури України
щодо проведення аттестації з 2019 року

(файли для завантаження у форматі афрхіву – .rar)

1. ВИКЛАДАЧ МШ ІНДИВІДУАЛЬНІ ФАХ – матеріали для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, які провадять освітній процес з фахових дисциплін у формі індивідуальних занять.

2. ВИКЛАДАЧ МШ ГРУПОВІ ФАХ+ВАРІТИВНІ – матеріали для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, які провадять освітній процес з фахових дисциплін у формі групових занять (хор, оркестр, ансамбль, танець, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, театральне мистецтво), а також дисципліни варіативного складника (предмети за вибором, факультативи, додатковий інструмент тощо).

3. ВИКЛАДАЧ МШ ТЕОРЕТИЧНІ – матеріали для викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, які провадять освітній процес з теоретичних дисциплін (музична грамота та практичне музикування, сольфеджіо, музична література, початковий курс історії хореографічного мистецтва тощо).

4. КОНЦЕРТМЕЙСТЕР МШ ІНДИВІДУАЛЬНІ – матеріали для концертмейстерів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, які супроводжують освітній процес з фахових дисциплін у формі індивідуальних занять.

5. КОНЦЕРТМЕЙСТЕР МШ ГРУПОВІ – матеріали для концертмейстерів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, які супроводжують освітній процес з фахових дисциплін у формі групових занять.

6. МЕТОДИСТ ПОСАДА – матеріали для педагогічних працівників, які працюють на посадах методистів закладів культурно-мистецької освіти та методичних (науково-методичних установ).

7. ЗВАННЯ СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ – матеріали для викладачів мистецьких шкіл, середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів та культурно-мистецьких коледжів (у тому числі, які працюють на посаді старшого викладача), які претендують на присвоєння/підтвердження педагогічного звання «Старший викладач».

8. ЗВАННЯ ВИКЛАДАЧ МЕТОДИСТ ПРИСВОЄННЯ – матеріали для викладачів мистецьких шкіл, середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів та культурно-мистецьких коледжів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «Викладач-методист» (в тому числі застосовується для підтвердження цього звання до 2023 року включно).

9. ЗВАННЯ ВИКЛАДАЧ МЕТОДИСТ ПІДТВЕРДЖЕННЯ – матеріали для викладачів мистецьких шкіл, середніх спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів та культурно-мистецьких коледжів, які претендують на підтвердження педагогічного звання «Викладач-методист» (застосовується з 2024 року).

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
до застосування норм розділу V Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури (Додаток до листа Міністерства культури України від 21.03.2019 №1940/37/13-19)

ЛИСТ (РОЗ’ЯСНЕННЯ ) МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ від 21.03.2019 за №1940/37/13-19

Адреса електронної пошти для подачі атестаційних документів у електронному вигляді до Атестаційної комісії    atestaciyauklviv@ukr.net

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ
про атестацію педагогічних працівників
закладів (установ) освіти сфери культури
(файл у форматі  .doc – 229 КБ)

МАПО