Відділ інформаційно-методичної роботи

Відділ інформаційно-методичної роботи Центру творчості дітей та юнацтва Галичини

Адреса: м. Львів, м. Львів, вул. Вахнянина, 29
Конт. тел. 050 339 89 65
Електронна адреса:  ctdug.lviv@gmail.com
Зав. відділу Мончин Оксана Ігорівна

Навчально-методичний центр (кабінет) ЦТДЮГ (далі – “Кабінет”) є структурним підрозділом ЦТДЮГ у забезпеченні навчально-методичної, наукової роботи, удосконаленні змісту, форм і методів діяльності творчих колективів (гуртків, шкіл, студій) та інших мистецьких об’єднань за інтересами.

У своїй діяльності Кабінет керується чинним законодавством, інструкціями та наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями обласної та міської Ради, наказами управління освіти Львівської міської ради, а також цим Положенням.

Завданням Кабінету є:

 • розробка та здійснення заходів щодо поліпшення якості підготовки фахівців естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів освіти на засадах української педагогіки у поєднанні з досягненням сучасної світової педагогічної думки;
 • надання методичної допомоги загальноосвітнім та позашкільним навчальним закладам, контроль за ефективністю використання навчальних програм;
 • удосконалення навчально-виховного процесу позашкільних навчальних закладів освіти на основі національно-культурного відродження, регіональних особливостей. Розробка та здійснення практичних заходів по впровадженню педагогічного репертуару, програмних вимог, вивчення та розповсюдження досягнень сучасної педагогіки, мистецтвознавства, узагальнення досвіду навчально-виховної та методичної роботи;
 • систематичне підвищення фахового рівня методистів, керівників гуртків (студій, шкіл), культорганізаторів освітніх закладів області шляхом навчання на курсах на семінарських заняттях творчих лабораторіях та інших формах навчання;
 • надання навчальним закладам методичної та організаційної допомоги в здійсненні педагогічних та методичних експериментів;
 • участь в проведенні республіканських, обласних та міських фестивалів, конкурсів, виставок.

З метою здійснення вказаних завдань Кабінет:

 • організовує методичну роботу в ЦТДЮГ та в позашкільних закладах освіти, подає пропозиції органам керівництва освітою щодо удосконалення системи освіти та якості підготовки спеціалістів;
 • сприяє забезпеченню позашкільних навчальних закладів навчальною документацією, посібниками, програмними вимогами;
 • в творчій співдружності з провідними фахівцями і митцями проводить творчу роботу з розробки експериментальних навчальних планів, програм, методик, педагогічного репертуару, використовуючи надбання українського національного мистецтва та освіти;
 • організовує роботу з підвищення фахового та методичного рівня творчих (педагогічних) працівників ЦТДЮГ та позашкільних навчальних закладів міста Львова та області;
 • сприяє проведенню республіканських та обласних оглядів, творчих виступів, конкурсів, оглядів-конкурсів, фестивалів, виставок;
 • вивчає та розповсюджує досягнення кращих творчих колективів ЦТДЮГ, досвід педагогічної та методичної роботи;
 • організовує та проводить обласні та міські семінари, науково-практичні конференції тощо;
 • акумулює  методичні рекомендації, посібники, програми, сценарії, приймає замовлення від позашкільних закладів освіти на тиражування методичного матеріалу;
 • періодично виїжджає для надання методичної допомоги в загальноосвітні та позашкільні заклади освіти міста та області;
 • підтримує творчі зв’язки з ІМЦО м.Львова та методичними кабінетами, які діють у галузі освіти та культури України;

Методичний кабінет має право видавати методичні рекомендації, розробки, монографії свого регіону, програми і додатки до програм, програми з фольклору, різних жанрів мистецтва, народного прикладного мистецтва свого регіону, збірки перекладів або обробок національного репертуару, наочні посібники, учбові завдання для учнів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів освіти.

Кабінет працює за планом, затвердженим директором ЦТДЮГ.

Кабінет очолює завідувач відділу (методист), який призначається і звільняється наказом директора ЦТДЮГ.